Thông báo ngừng sản xuất DM-524S, DM-524B, ST-310F và ST-73A

Thông báo ngừng sản xuất DM-524S, DM-524B, ST-310F và ST-73A

Thông Báo Sản Phẩm Ngừng Sản Xuất

TOA xin trân trọng thông báo các sản phẩm dưới đây đã chính thức được ngừng sản xuất.

Tên thiết bị: DM-524S
Mô tả thiết bị: Micro điện động

Tên thiết bị: DM-524B
Mô tả thiết bị: Micro điện động

Tên thiết bị: ST-310F
Mô tả thiết bị: Chân đế Micro

Tên thiết bị: ST-73A
Mô tả thiết bị: Chân đế Micro

Để phục vụ nhu cầu của quý khách, chúng tôi có sẵn các Micro có dây, chân đứng Micro và phụ kiện khác phù hợp để thay thế. Quý khách hàng vui lòng tham khảo thêm tại đây


Ngày 07 tháng 06 năm 2019

Scroll to top