Thông báo ngừng sản xuất Hệ thống thông báo di tản VX-2000 Series

Thông báo ngừng sản xuất Hệ thống thông báo di tản VX-2000 Series

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

TOA xin trân trọng thông báo các sản phẩm dưới đây sẽ chính thức được ngừng sản xuất:

Tên thiết bị: VX-2000 Series
Mô tả thiết bị: Hệ thống thông báo di tản VX-2000 Series
Link sản phẩm: VX-2000 Series

Các thiết bị trong hệ thống:

VX-2000     Bộ quản lý trung tâm
VX-2000SF     Khung gắn thiết bị giám sát
VX-200XI     Mô-đun ngõ vào âm thanh với chân kích hoạt
VX-200SP     Mô-đun giám sát đường dây bằng Pilot Tone
VP-200VX     Mô-đun ngõ vào tăng âm
VX-200PS     Bộ cấp nguồn
VX-200XR     Mô-đun ngõ vào cho Micro chọn vùng từ xa
VX-200SZ     Mô-đun giám sát đường dây bằng trở kháng
VX-200SP-2     Mô-đun giám sát đường dây bằng Pilot Tone
VX-2000PF     Khung gắn nguồn
VX-200SO     Mô-đun ngõ ra điều khiển
VX-200SI     Mô-đun ngõ vào điều khiển
VX-200SZ-2     Mô-đun giám sát đường dây bằng trở kháng
VP-2064     Tăng âm công suất
VP-2122     Tăng âm công suất
VP-2241     Tăng âm công suất
VP-2421     Tăng âm công suất
VX-2000DS     Bộ cấp nguồn khẩn cấp
VX-200SE     Mô-đun chỉnh tiếng
EV-200M     Mô-đun lưu bản tin âm thanh

TOA xin được đề xuất sản phẩm thay thế cho thiết bị trên:

Sản phẩm thay thế: VX-3000 Series 
Mô tả: Hệ thống âm thanh di tản VX-3000 Series

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập đường link.

Scroll to top