Thông báo ngừng sản xuất Hệ thống thông báo di tản VX-2000 Series

Thông báo ngừng sản xuất Hệ thống thông báo di tản VX-2000 Series

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

TOA xin trân trọng thông báo các sản phẩm dưới đây sẽ chính thức được ngừng sản xuất:

Tên thiết bị: VX-2000 Series
Mô tả thiết bị: Hệ thống thông báo di tản VX-2000 Series


Các thiết bị trong hệ thống:

VX-2000     Bộ quản lý trung tâm                                           (Product URL: VX-2000)
VX-2000SF     Khung gắn thiết bị giám sát                              (Product URL: VX-2000SF)
VX-200XI     Mô-đun ngõ vào âm thanh với chân kích hoạt       (Product URL: VX-200XI)
VX-200SP     Mô-đun giám sát đường dây bằng Pilot Tone         (Product URL: VX-200SP)
VX-200XR     Mô-đun ngõ vào cho Micro chọn vùng từ xa          (Product URL: VX-200XR)
VX-200SZ     Mô-đun giám sát đường dây bằng trở kháng         (Product URL: VX-200SZ)
VX-200SP-2     Mô-đun giám sát đường dây bằng Pilot Tone      (Product URL: VX-200SP-2)
VX-200SO     Mô-đun ngõ ra điều khiển                                   (Product URL: VX-200SO)
VX-200SI     Mô-đun ngõ vào điều khiển                                  (Product URL: VX-200SI)
VX-200SZ-2     Mô-đun giám sát đường dây bằng trở kháng      (Product URL: VX-200SZ-2)
VX-200SE     Mô-đun chỉnh tiếng                                             (Product URL: VX-200SE)

TOA xin được đề xuất sản phẩm thay thế cho thiết bị trên:

Sản phẩm thay thế: VX-3000 Series 
Mô tả: Hệ thống âm thanh di tản VX-3000 Series

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, vui lòng truy cập đường link.

Scroll to top