Thông báo ngừng sản xuất loa ES-0851, ES-0871 và giá đỡ gắn tường

Thông báo ngừng sản xuất loa ES-0851, ES-0871 và giá đỡ gắn tường

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA dưới đây:

Tên model: ES-0851
Miêu tả sản phẩm: Loa 2 đường tiếng
Link URL sản phẩm: ES-0851

Tên model: ES-0871
Miêu tả sản phẩm: Loa 2 đường tiếng
Link URL sản phẩm: ES-0871

Tên model: HY-0871CL
Mô tả sản phẩm: Giá đỡ gắn tường
Link URL sản phẩm: HY-0871CL

Tên model: HY-0871WS
Mô tả sản phẩm: Giá đỡ gắn tường
Link URL sản phẩm: HY-0871WS

Tên model: HY-0851ST
Mô tả sản phẩm: Giá đỡ gắn tường
Link URL sản phẩm: HY-0851ST

Model Name: HY-0852ST
Mô tả sản phẩm: Giá đỡ gắn tường
Link URL sản phẩm: HY-0852ST

Model Name: HY-0851CL
Mô tả sản phẩm: Giá đỡ gắn tường
Link URL sản phẩm: HY-0851CL

Model Name: HY-B0801
Mô tả sản phẩm: Giá đỡ gắn tường
Link URL sản phẩm: HY-B0801Ngày 20/1/2021

Scroll to top