Thông báo ngừng sản xuất bộ sạc PIN và bộ chuyển đổi nguồn AC - BC-5000-12, BC-5000-6 và AD-5000-6

Thông báo ngừng sản xuất bộ sạc PIN và bộ chuyển đổi nguồn AC - BC-5000-12, BC-5000-6 và AD-5000-6

Thông báo ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm dưới đây của TOA:

Tên thiết bị: BC-5000-12
Mô tả thiết bị: Bộ sạc pin
Link URL thiết bị: BC-5000-12
Thiết bị thay thế: BC-5000-2

Tên thiết bị: BC-5000-6
Mô tả thiết bị: Bộ sạc pin
Link URL thiết bị: BC-5000-6
Thiết bị thay thế: BC-5000-2

Tên thiết bị: AD-5000-6
Mô tả thiết bị: Bộ chuyển đổi nguồn AC dành cho BC-5000-12 & BC-5000-6
Link URL sản phẩm: AD-5000-6
Thiết bị thay thế: AD-5000-2Ngày 12/11/2020

Scroll to top