Thông báo ngừng sản xuất Micro có chuông EC-100M

Thông báo ngừng sản xuất Micro có chuông EC-100M

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

TOA xin trân trọng thông báo sản phẩm dưới đây đã được chính thức ngừng sản xuất:

Tên thiết bị: EC-100M
Mô tả thiết bị: Micro có chuông
Link sản phẩm: EC-100M

Chúng tôi xin đề xuất sản phẩm thay thế cho thiết bị này:

Sản phẩm thay thế: EC-380 
Mô tả thiết bị: Micro có chuông

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm mới, vui lòng truy cập đường link.

Scroll to top