Thông báo ngừng sản xuất loa T-650 và T-550

Thông báo ngừng sản xuất loa T-650 và T-550

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Tên model: T-650
Mô tả sản phẩm: loa hộp 
Link URL của sản phẩm: T-650

Tên model: T-550
Mô tả sản phẩm: loa dải đồng trục 
Link URL của sản phẩm: T-550Chúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây:

Tên model thay thế: SR-T5
Mô tả sản phẩm: Line Array Speaker
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.

Tên model thay thế: HS-xxxx
Mô tả sản phẩm: loa đồng trục
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.

Tên model thay thế: SR-F04 / SR-F08
Mô tả sản phẩm: loa hai đường tiếng 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.Ngày 03 tháng 03 năm 2022

Scroll to top