Thông báo ngừng sản xuất PIN sạc lithium-ion BP-900A

Thông báo ngừng sản xuất PIN sạc lithium-ion BP-900A

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Tên model: BP-900A
Mô tả sản phẩm: PIN sạc lithium-ion
Link URL của sản phẩm: BP-900AChúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây:

Tên model thay thế: BP-920
Mô tả sản phẩm: PIN sạc lithium-ion
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.
Ngày 07 tháng 04 năm 2022

Scroll to top