Thông báo ngừng sản xuất loa sân khấu SR-M3R và SR-M3L

Thông báo ngừng sản xuất loa sân khấu SR-M3R và SR-M3L

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA dưới đây:

Tên model: SR-M3R
Mô tả sản phẩm: Loa sân khấu
Link URL của sản phẩm: SR-M3R

Tên model: SR-M3L
Mô tả sản phẩm: Loa sân khấu
Link URL của sản phẩm: SR-M3L


Chúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây: 

Tên model thay thế: HS-120B/W
Mô tả sản phẩm: Loa dải đồng trục

Tên model thay thế: HS-150B/W
Mô tả sản phẩm: Loa dải đồng trục

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng tham khảo tại đây.Ngày 04 tháng 01 năm 2022

Scroll to top