Thông báo ngừng sản xuất Mixer Stereo M-243

Thông báo ngừng sản xuất Mixer Stereo M-243

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Tên sản phẩm: M-243
Mô tả sản phẩm: Stereo Mixer
Link URL của sản phẩm: M-243Chúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây:

Tên sản phẩm thay thế: M-9000M2
Mô tả sản phẩm: Mixer ma trận số
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây .

Tên sản phẩm thay thế: MX-9200
Mô tả sản phẩm: Mixer tiền khuếch đại
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây .

Tên sản phẩm thay thế: MX-113
Mô tả sản phẩm: Mixer tiền khuếch đại
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây .


Ngày 14 tháng 07 năm 2022 

Scroll to top