Thông báo ngừng sản xuất hệ thống quản lý âm thanh dòng SX-2000 và tăng âm số dòng VP-3000

Thông báo ngừng sản xuất hệ thống quản lý âm thanh dòng SX-2000 và tăng âm số dòng VP-3000

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Tên sản phẩm: dòng SX-2000
Mô tả sản phẩm: hệ thống quản lý âm thanh 
Dòng SX-2000 bao gồm sản phẩm sau:  

SX-2000SM
SX-2100AI
SX-2100AO
SX-2000AO
SX-2000CI
SX-2000CO
SX-200RM
RM-200RJ
RM-200SA
SX-200IP

Tên sản phẩm: dòng VP-3000
Mô tả sản phẩm: tăng âm số 
Dòng VP-3000 bao gồm sản phẩm sau: 

VP-3154
VP-3304
VP-3504


Chúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây:

Tên sản phẩm thay thế: dòng VX-3000 
Mô tả sản phẩm: hệ thống thông báo chung / thông báo di tản
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.Ngày 29 tháng 06 năm 2022

Scroll to top