Thông báo ngừng sản xuất loa gắn trần PC-1869

Thông báo ngừng sản xuất loa gắn trần PC-1869

Thông báo ngừng sản xuất 

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất sản phẩm dưới đây của TOA: 

Tên model: PC-1869
Mô tả thiết bị: Loa gắn trần
Link URL sản phẩm: PC-1869

Chúng tôi xin đề xuất sản phẩm thay thế dưới đây:

Model thay thế: PC-1860
Mô tả thiết bị: Loa gắn trần

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng click vào đây


04/05/2021

Scroll to top