Thông báo ngừng sản xuất hệ thống liên lạc nội bộ video chuẩn SIP dòng N-SP80 và hộp âm tường YC-400

Thông báo ngừng sản xuất hệ thống liên lạc nội bộ video chuẩn SIP dòng N-SP80 và hộp âm tường YC-400

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Tên sản phẩm: N-SP80MS1
Mô tả sản phẩm: màn hình căn hộ chuẩn SIP 
Link URL của sản phẩm: N-SP80MS1

Tên sản phẩm: N-SP80VS1
Mô tả sản phẩm: chuông cửa kèm video chuẩn SIP 
Link URL của sản phẩm: N-SP80VS1

Tên sản phẩm: N-SP80AS1
Mô tả sản phẩm: chuông cửa kèm âm thanh chuẩn SIP 
Link URL của sản phẩm: N-SP80AS1

Tên sản phẩm: YC-400
Mô tả sản phẩm: hộp âm tường


Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây .Ngày 23 tháng 08 năm 2022

Scroll to top