Thông báo ngừng sản xuất bộ ma trận số 4 kênh MM-700F-AS và bảng điều khiển từ xa WP-700-AS

Thông báo ngừng sản xuất bộ ma trận số 4 kênh MM-700F-AS và bảng điều khiển từ xa WP-700-AS

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Tên sản phẩm: MM-700F-AS
Mô tả sản phẩm: bộ ma trận số 4 kênh 
Link URL của sản phẩm: MM-700F-AS

Tên sản phẩm: WP-700-AS
Mô tả sản phẩm: bảng điều khiển từ xa
Link URL của sản phẩm: WP-700-ASChúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây:

Tên sản phẩm khuyến nghị thay thế: M-9000M2
Mô tả sản phẩm: Mixer ma trận số 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây .Ngày 05 tháng 08 năm 2022 

Scroll to top