Thông báo ngừng sản xuất loa nén công suất lớn: SC-240

Thông báo ngừng sản xuất loa nén công suất lớn: SC-240

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Tên sản phẩm: SC-240
Mô tả sản phẩm: Loa nén công suất lớn
Link URL của sản phẩm: SC-240

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loa nén khác, xin vui lòng tham khảo tại đây.
Ngày 11 tháng 11 năm 2022

Scroll to top