Thông báo ngừng sản xuất Hệ thống hội thảo dòng TS-780

Thông báo ngừng sản xuất Hệ thống hội thảo dòng TS-780

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Mã sản phẩm: TS-780 CE / TS-780 CE-AU / TS-780 CE-GB
Mô tả sản phẩm: Bộ trung tâm
Link URL của sản phẩm: TS-780

Mã sản phẩm: TS-781
Mô tả sản phẩm: Máy chủ tịch
Link URL của sản phẩm: TS-781

Mã sản phẩm: TS-782
Mô tả sản phẩm: Máy đại biểu
Link URL của sản phẩm: TS-782

Mã sản phẩm: YR-780-2M
Mô tả sản phẩm: Cáp nối dài
Link URL của sản phẩm: YR-780-2M

Mã sản phẩm: YR-780-10M
Mô tả sản phẩm: Cáp nối dài
Link URL của sản phẩm: YR-780-10M


Chúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây:

Mã sản phẩm thay thế: Dòng TS-D1000 
Mô tả sản phẩm: Hệ thống hội thảo kỹ thuật số
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.

Mã sản phẩm thay thế: Dòng TS-790 
Mô tả sản phẩm: Hệ thống hội thảo có dây tích hợp tăng âm & USB 
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.Ngày 15 tháng 02 năm 2023 

Scroll to top