Thông báo ngừng sản xuất Tai nghe YP-E5000

Thông báo ngừng sản xuất Tai nghe YP-E5000

Thông báo sản phẩm ngừng sản xuất

Chúng tôi xin thông báo chính thức ngừng sản xuất các sản phẩm TOA như dưới đây:

Mã sản phẩm: YP-E5000
Mô tả sản phẩm: Tai nghe
Link URL của sản phẩm: YP-E5000


Chúng tôi xin khuyến nghị sản phẩm thay thế như dưới đây:

Mã sản phẩm thay thế: YP-E401 
Mô tả sản phẩm: Tai nghe kiểu treo
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng tham khảo tại đây.Ngày 01 tháng 03 năm 2023

Scroll to top