Ba Lan: Nhà Hát Kịch Warsaw

Ba Lan: Nhà Hát Kịch Warsaw

Warsaw là nhà hát kịch ba tầng, nằm trong cung điện khoa học văn hóa trang nghiêm của Warsaw, Ba Lan.

Tổng quan dự án

TOA đã lắp đặt bộ trộn kỹ thuật số hoàn chỉnh trong nhà hát.

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng Unknown
Ngày cài đặt Unknown

Ba Lan: Nhà Hát Kịch Warsaw - Hình ảnh Dự án

  • Ba Lan: Nhà Hát Kịch Warsaw - Hình ảnh Dự án

Scroll to top