Việt Nam: Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ

Việt Nam: Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ

Việt Nam: Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ

Tòa nhà Vinaconex nằm tại nút giao Láng Hạ - Hoàng Ngọc Phách, một trong những tuyến đường trọng yêu của thủ đô. Đây là tòa nhà văn phòng của Vinaconex, nhà thầu xây dựng lớn tại Việt Nam.

Tổng quan dự án

TOA cung cấp hệ thống VX-2000 bao gồm chức năng báo cháy, giúp củng cố an ninh tòa nhà.

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng Cập nhật
Ngày cài đặt Cập nhật

Việt Nam: Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Hình ảnh Dự án

  • Việt Nam: Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ - Hình ảnh Dự án

Scroll to top