Áo: Nhà hát Opera Quốc gia Vienna

Áo: Nhà hát Opera Quốc gia Vienna

Được thành lập vào năm 1869, Nhà hát Opera Quốc gia Vienna có lịch sử và truyền thống lâu đời là một trong những nhà hát opera lớn nhất thế giới.

Tổng quan dự án

Tại đây, TOA đã lắp đặt phiên bản đầu tiên của Bộ trộn kỹ thuật số IX-9000, chúng tôi đã phát triển vô số các cuộc thảo luận nghiêm túc với Tonmeister, ông Wolfgang Fritz về chất lượng âm thanh, chức năng và cách sử dụng dễ dàng.

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng Unknown
Ngày cài đặt Unknown

Áo: Nhà hát Opera Quốc gia Vienna - Hình ảnh Dự án

  • Áo: Nhà hát Opera Quốc gia Vienna - Hình ảnh Dự án

Scroll to top