Việt Nam: Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình

Việt Nam: Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình

Việt Nam: Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình

Nằm ở phía đông tỉnh Ninh Bình, bao phủ trên diện tích gần 2000ha. Tràng An là khu du lịch sinh thái bao gồm 5 phần:  Một khu bảo tồn đặc biệt - Cố đô Hoa Lư, một trung tâm, một khu vực hang động tự nhiên, một khu dịch vụ du lịch và một núi thánh Bái Đính.

Sản phẩm TOA đóng một vai trò thiết yếu trong hoạt động của đền Bái Đính và khu du lịch sinh thái Tràng An.

Tổng quan dự án

Checking

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng Checking
Ngày cài đặt Checking

Việt Nam: Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình - Hình ảnh Dự án

Việt Nam: Tràng An - Bái Đính, Ninh Bình

Scroll to top