Việt Nam: Nam Đô Complex, Hà Nội

Việt Nam: Nam Đô Complex, Hà Nội

Việt Nam: Nam Đô Complex, Hà Nội

Khu phức hợp Nam Đô bao gồm một khu dân cư cao tầng, một dịch vụ thương mại và không gian văn phòng và trường học với kiến trúc hiện đại và cơ sở hạ tầng đồng bộ. Khu phức hợp Nam Đô có 3 khối nhà với chiều cao từ 25 đến 28 tầng.

Tổng quan dự án

Khu tổ hợp tòa nhà Nam Đô sử dụng hệ thống FS-7000 của TOA

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng FS-7000
Ngày cài đặt unknow

Việt Nam: Nam Đô Complex, Hà Nội - Hình ảnh Dự án

  • Việt Nam: Nam Đô Complex, Hà Nội - Hình ảnh Dự án

Scroll to top