Việt Nam: Tòa nhà VNPT

Việt Nam: Tòa nhà VNPT

Tòa nhà VNPT nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng là trụ sở làm việc của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Tòa nhà có 27 tầng bao gồm 2 tầng hầm và diện tích mặt sàn lên tới 40.000 m2.

Tổng quan dự án

TOA đã cài đặt VX-2000 vào Hệ thống Thông báo để đồng bộ với các cơ sở vật chất khác, giúp Tòa nhà VNPT trở thành một trong những trụ sở văn phòng hiện đại nhất của VNPT group.

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng Đang cập nhật
Ngày cài đặt Đang cập nhật

Việt Nam: Tòa nhà VNPT - Hình ảnh Dự án

  • Việt Nam: Tòa nhà VNPT - Hình ảnh Dự án

Scroll to top