Singapore: Bệnh Viện Cộng Đồng Yishun

Singapore: Bệnh Viện Cộng Đồng Yishun

Bệnh viện cộng đồng Yishun (YCH) là một trong những bệnh viện cộng đồng lớn nhất của Singapore chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc trung gian để phục hồi những bệnh nhân không nhận được dịch vụ chuyên sâu. Đây là một bệnh viện gồm 428 giường nằm trong một tòa nhà 10 tầng với 2 bãi đỗ xe tầng hầm.

Tổng quan dự án

Trình quản lý hệ thống SX-2000SM nằm ở trung tâm bộ ma trận TOA cung cấp các yêu cầu thông báo sơ tán, BGM và thoại di động của bệnh viện.

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng SX-2000SM, SX-2100AI, SX-2100AO, SX-2000CO, LS-2010, SS-2010, VP-2421, VX-2000DS, RM-200SF, PC-658R, BS-633A, GS-302, BS-615M,
Ngày cài đặt Tháng 9 năm 2015

Singapore: Bệnh Viện Cộng Đồng Yishun - Hình ảnh Dự án

  • Singapore: Bệnh Viện Cộng Đồng Yishun - Hình ảnh Dự án

Scroll to top