Singapore: Trung Tâm Thương Mại Our Tampines Hub

Singapore: Trung Tâm Thương Mại Our Tampines Hub

Singapore: Trung Tâm Thương Mại Our Tampines Hub

Our Tampines Hub, trung tâm thương mại đầu tiên của Singapore với quy mô diện tích bằng 7 sân bóng. Địa điểm bao gồm 7 tầng cho dân cư & thương mại, thể thao & phát triển giải trí và 2 tầng hầm đậu xe.

Tổng quan dự án

Hệ thống SX-2000 đã được đề xuất cho dự án này dựa trên yêu cầu của khách hàng về việc di tản bằng giọng nói và phân vùng. Một trong những yêu cầu chính là sơ tán riêng biệt cho mọi khu vực. Dự án này đã được triển khai bởi công ty Hexacon Construction Pte Ltd với hệ thống SX-2000 của TOA.

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng Hệ thống SX-2000, EV-700, LS-2010, RM-200SF, SC-615M, PC-658R, BS-633A, TZ-206BWP, DA-500FH, SS-2010, VX-2000DS
Ngày cài đặt 2016

Singapore: Trung Tâm Thương Mại Our Tampines Hub - Hình ảnh Dự án

  • Singapore: Trung Tâm Thương Mại Our Tampines Hub - Hình ảnh Dự án

Scroll to top