Singapore: Nhà thờ Bethesda

Singapore: Nhà thờ Bethesda

Nhà thờ Bethesda được hoàn thành vào tháng 11 năm 1995. Vào năm 2000, Bethesda mở rộng khu bảo tồn. Công việc mở rộng bắt đầu với việc phá hủy cánh nhà thờ vào ngày 7 tháng 9 năm 2000. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2002, TOA có dự án về nhà thờ đầu tiên trong khu nhà thờ mở rộng Bethesda.

Tổng quan dự án

Vì hình dạng của nó, Khu bảo tồn hình quạt có công suất 2000 là môi trường âm thanh đầy thách thức. Khi đó, hệ thống TOA SR-C8 và HX-5B được lắp đặt. Ngoài ra, DP-K1, Bộ xử lý kỹ thuật số với chức năng ARC cũng được sử dụng để nâng cao hơn nữa tính thông minh của âm thanh. Với khu nhà cầu nguyện tầng trệt công suất 500, HX-5W và FB-120 được lắp đặt ở mỗi bên trái và bên phải, với F-2000W hoạt động như loa phát chậm.

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng SR-C8, HX-5B, DP-K1, HX-5W, FB-120, F-2000W
Ngày cài đặt Unknown

Singapore: Nhà thờ Bethesda - Hình ảnh Dự án

Singapore: Nhà thờ Bethesda

Scroll to top