Malaysia: Nhà thờ Hồi giáo Sultan Salahuddin Abdul Aziz

Malaysia: Nhà thờ Hồi giáo Sultan Salahuddin Abdul Aziz

Malaysia: Nhà thờ Hồi giáo Sultan Salahuddin Abdul Aziz

Vì cả tòa nhà được sơn màu xanh biển tuyệt đẹp, nên đây được gọi là Nhà thờ Hồi giáo Xanh - Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất Malaysia.

Tổng quan dự án

Tại nhà thờ Hồi giáo xanh, dòng loa array được lắp đặt mang đến âm thanh chất lượng cao.

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng Dòng loa array
Ngày cài đặt Unknown

Malaysia: Nhà thờ Hồi giáo Sultan Salahuddin Abdul Aziz - Hình ảnh Dự án

  • Malaysia: Nhà thờ Hồi giáo Sultan Salahuddin Abdul Aziz - Hình ảnh Dự án

Scroll to top