Indonesia: Trung tâm Hồi giáo Balikpapan, Đông Kalimantan.

Indonesia: Trung tâm Hồi giáo Balikpapan, Đông Kalimantan.

Indonesia: Trung tâm Hồi giáo Balikpapan, Đông Kalimantan.

Trung tâm Hồi giáo Balikpapan có tổng diện tích mặt sàn là 11.040m² với sức chứa 7.000 khách hành hương và khu vực quảng trường mở rộng 4.500m² chứa tới 3.000 tín đồ. Đây là trung tâm giáo dục mới cho cư dân Hồi giáo của thành phố.

Tổng quan dự án

Đấu thầu được phát hành và đơn vị trúng thầu là công ty PT Elsiscom Prima Karya, công ty chị em với PT TOA Galva Prima Karya (TOA Indonesia).

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng F-2852C, ZS-F2000BM, ZH-652T, D-2008SP, DA-250FH, SR-D8, EM-800, Z-CD2011R, DM-1300
Ngày cài đặt Tháng 5/2016

Indonesia: Trung tâm Hồi giáo Balikpapan, Đông Kalimantan. - Hình ảnh Dự án

Indonesia: Trung tâm Hồi giáo Balikpapan, Đông Kalimantan.

Scroll to top