Pháp: Nhà máy MELOX

Pháp: Nhà máy MELOX

Nhà máy MELOX - Pháp, chuyên sản xuất các bộ nhiên liệu MOX nhằm cung cấp năng lượng cho các lò phản ứng nước nhẹ ở các quốc gia khác nhau. MELOX (Areva Group), tập đoàn dẫn đầu thế giới trong thị trường này, đã thay thế một phần ba hệ thống Intercom của nhà máy bằng thiết bị của TOA - hệ thống trong tổng số bao gồm 400 trạm.

Tổng quan dự án

Dự án N-8000 với một trạm thiết kế đặc biệt được thực hiện với hơn 80 hệ thống thành phần và do thành công của dự án, một dự án mở rộng của một nhà máy khác ngay sau đó cũng được triển khai.

Nhờ có sự giúp đỡ của các kỹ sư TOA cùng với thiết kế tùy chỉnh của Trạm chủ công nghiệp nặng và rất nhiều nỗ lực của họ đã đảm bảo được sự hài lòng hoàn toàn cho người dùng hiện nay.

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng N-8000EX, N-8065MS, N-8020MS, N-8000MS, N-8050DS
Ngày cài đặt unknown

Pháp: Nhà máy MELOX - Hình ảnh Dự án

  • Pháp: Nhà máy MELOX - Hình ảnh Dự án

Scroll to top