Việt Nam: Trung tâm hành chính Bình Dương

Việt Nam: Trung tâm hành chính Bình Dương

Việt Nam: Trung tâm hành chính Bình Dương

Trung tâm hành chính Bình Dương nằm tại trung tâm của thành phố Bình Dương mới, có diện tích 1.000 héc ta, là một phần của tổ hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp 4.196 héc ta. Đây là trung tâm chính trị - kinh tế - và văn hóa của toàn tỉnh, đồng thời là hạt nhân của thành phố Bình Dương hiện đại.

 

Tổng quan dự án

Tòa nhà được trang bị Hệ thống Phát thanh Công cộng và Hệ thống Hội thảo của TOA.

 

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng Đang cập nhật
Ngày cài đặt Đang cập nhật

Việt Nam: Trung tâm hành chính Bình Dương - Hình ảnh Dự án

  • Việt Nam: Trung tâm hành chính Bình Dương - Hình ảnh Dự án

Scroll to top