Việt Nam: AEON mall Bình Dương

Việt Nam: AEON mall Bình Dương

AEON Mall Bình Dương là trung tâm thương mại thuộc tập đoàn AEON, Nhật Bản.

Tổng quan dự án

Trung tâm thương mại sử dụng Hệ thống phát thanh công cộng của TOA.

Thông tin giao hàng

Hệ thống/Thiết bị sử dụng Đang cập nhật
Ngày cài đặt Đang cập nhật

Việt Nam: AEON mall Bình Dương - Hình ảnh Dự án

Việt Nam: AEON mall Bình Dương

Scroll to top